Bokken
Bij het fokken is de bok natuurlijk heel belangrijk. Met zijn grote horens en zijn imposante
verschijning zijn zij de blikvanger voor het ras.
Hij moet van goede kwaliteit zijn want hij kan per jaar voor veel nakomelingen zorgen. Daarom laten
wij onze bokken jaarlijks keuren zodat eventuele gebreken zo snel mogelijk opgemerkt worden.

Bij ons fokcentrum zijn altijd minimaal 2
volwassen bokken aanwezig. Deze hebben
een machtig mooie uitstraling.We hebben
altijd 1 bok die we zijn leven lang aanhouden.
Deze verkopen we nooit, op die manier
hebben we meestal een oudere bok. De
andere bok houden we ongeveer 3 4 jaar,
vervolgens verkopen we deze en kopen weer
een nieuwe jonge bok aan. Omdat we niet alle
geiten ieder jaar laten dekken gaat dit goed.
Draba
Fraaitog
Iede