Geiten
De geiten bij ons fokcentrum zijn allemaal bij ons geboren.
Zodra we besluiten een geitlam aan te houden zal dit dier haar hele leven bij ons blijven en
zal dus nooit verkocht worden. We zijn erg gesteld op onze dieren en vinden het vervelend
om dieren die al jaren bij ons zijn te verkopen. Door niet ieder jaar een geitlam aan te houden
hebben we wel grip op de grootte van de kudde.
Op deze manier hebben we een hele mooie leeftijdsopbouw van onze kudde. We hebben
zowel oudere dieren van zo'n 14 jaar als jongere dieren.
Er zijn geiten die met "pensioen" zijn, er wordt dus niet meer met deze dieren gefokt. Zij
mogen bij ons van hun oude dag genieten. Ook geiten die om wat voor reden dan ook niet
meer geschikt zijn voor de fok blijven bij ons lopen.
Vol verbazing hebben we moeten
constateren dat we behalve landgeiten ook
een watergeit hebben. Onze Chimaera vind
het blad van de waterlelie in de vijver zo
lekker dat ze er wel een bad voor over
heeft!
Beetje
nieuwsgierig
Klimmen maar!