De verzorging van een ezel

Over het algemeen wordt gedacht dat ezels weinig verzorging nodig hebben. Niets is minder
waar. Het gras in Nederland is veel te nat en te voedzaam, vandaar dat veel ezels hier te dik zijn.
Bedenk dat in Azie, waar de ezels vandaan komen, het voedsel van de ezel droog en dor is.
Verder bestaat de grond daar uit stenen en rotsen waardoor zijn hoeven op natuurlijke manier
afgesleten worden.


Iedere eerste dag van de even maand wordt Jobbes ontwormd met een wormpasta van goede
kwaliteit. Verder krijgt hij eens per jaar een inenting van de dierenarts tegen Influenza en
Tetanus, net zoals bij paarden gebruikelijk is. Op 1-jarige leeftijd heb ik hem laten castreren en
en hem laten voorzien van een chip.
Iedere oneven maand gaan we samen naar de hoefsmid. Gelukkig woont hij dichtbij zodat we er
wandelend heen kunnen gaan. Het is zeer belangrijk dat de hoeven van een ezel met grote
regelmaat bekapt worden. De hoeven van een ezel brokkelen namelijk niet af maar blijven
doorgroeien. Worden ze te lang dan gaan ze van voren omhoog krullen waardoor het dier bijna
niet meer kan lopen en grote afwijkingen aan zijn poten krijgt. Wil je een ezel hebben moet je
voor de aanschaf eerst een hoefsmid zoeken! Geen hoefsmid dan geen ezel nemen!!!


Tafelmanieren heeft Jobbes
niet! Deze foto is van een
ezeltjeslunch genomen.