De stal van Jobbes

Jobbes heeft een stal met uitloop. In de uitloop staat geen gras. De doorgang naar zijn weide
kan worden afgesloten door een plank. Als de plank gesloten is kan Jobbes alleen in zijn stal
en uitloop komen. Zijn maatje, een varken genaamd Mijnheer Knor kan echter onder de plank
doorlopen waardoor hij altijd de weide in kan komen. Twee maal daags krijgt Jobbes een half
plakje stro met een hand kuil. Ook krijgt hij 1 klein handje ezelbrok (Garvo). Deze brok krijgt
Jobbes uit een bakje. Hij krijgt zeer zelden iets uit de hand gevoerd omdat dit bijtgedrag in de
hand kan werken. Hij beschikt de gehele dag over vers water, in zijn stal hangt een
automatische drinkbak waar hij prima mee overweg kan.

Jobbes met zijn grote
vriendin Tok op z'n rug.
Jobbes met z'n eerste pakzadel. Inmiddels
heeft hij een nieuw, meer diervriendelijk
zadel uit Frankrijk. Voor meer gegevens
hiervan zie bij Randoline op de pagina
"links".